Bariatrik Beslenme ve Diyet

Obezite ameliyatı sürecinin en başından itibaren bariatrik diyetisyen takibinde olmak ve yeni beslenme düzenine uyulması, ameliyat sonrası sağlıklı kilo kaybı için büyük önem taşımaktadır. Bariatrik diyetisyen; obezite ameliyatı olacak ya da olan hastaların diyet programları üzerine çalışan, bu alanda oldukça bilgili ve deneyimli kişilerdir.

Bariatrik diyetisyen süreci, herkesin bildiği diyetisyen sürecinden farklı, uzun dönemli bir süreçtir. Bariatrik diyetisyen, ameliyat öncesinde ve sonrasında hastanın her zaman yanında olan sağlıklı beslenmeyi ömür boyu yaşam tarzı haline getirebilmesi için çalışan kişidir.

Obezite ameliyatını gerçekleştiren cerrahlar, çoğunlukla bir bariatrik diyetisyenle birlikte koordineli olarak çalışmaktadır. Bariatrik diyetisyen:

  • Ameliyatın tüm süreçlerinin doğru ve kontrollü bir şekilde ilerlemesine destek olarak ameliyatın başarısına katkı sağlar.
  • Ameliyat kararı alındığı andan itibaren hastanın antropometrik ölçümleri dediğimiz kilo, boy, VKİ, yağ, kas gibi vücut analizlerini ve ölçümlerini yaparak değerlendirir.
  • Geçmişten bugüne mevcut beslenme alışkanlıklarını, obezite sorununa yönelik ne gibi diyetler uygulandığını sorgular.
  • Kişiye kendisini bundan sonra nasıl bir diyet programının beklediğini anlatır. Ameliyat sonrası artık eskisinden çok daha kısıtlı olacak yeni beslenme programını oluşturur ve hastaya detaylarıyla anlatır.
  • Hastanın tüm süreci boyunca kafasına takılan soruları cevaplandırır.
  • Protein, vitamin ve mineral eksikliklerini önlemeye yönelik diyet programını planlanlar eksiklik durumunda bariatrik cerrahla birlikte süreci yönetir.

Bariatrik Beslenme Uzmanınızı Tanıyın

Uzm. Bariatrik Dyt. Nida Yıldız 2015 yılından beri Prof. Dr. Halil Coşkun ile birlikte çalışmaktadır. Kendisi 2015 yılında Cleveland Clinic Bariatrik Enstitüsünde ve University of Illinois at Chicago’da çalışmalarda bulunmuştur. Doktora tezini de Bariatrik Cerrahi üzerine yapmakta olup 3000’den fazla hasta takip tecrübesine sahiptir.

Uzmanınızı Tanıyın

25+YILLIK DENEYİM OBEZİTE VE METABOLİK CERRAHİ