Safra Kesemde Taş varsa Obezite Ameliyatı ile Birlikte Aynı Seansta Her İki Ameliyatı Birlikte Olabilir miyim?

EVET. Uygun hastalarda her iki ameliyatı birlikte yapmak doğru bir yaklaşımdır. Ancak bazı hastalarda karaciğerin çok yağlı olmasından dolayı safra kesesi ameliyatı teknik olarak zor olabilir. Böyle bir durumda cerrah öncelikle obezite ameliyatını gerçekleştirerek ameliyattan 6-12 ay sonra safra kesesi ameliyatını yapmayı tercih edebilir.

Obezite Ameliyatı Sonrası Safra Kesesi Taş Oluşum Riski Nedir?

Kilo kaybı sonrası safra kesesi taşı oluşma riski artabilir. Ameliyat sonrası safra kesesinde taş oluşma riski %30-40 oranındadır. Çünkü kilo kaybı, safra kesesi taşlarının oluşumuna katkıda bulunan faktörleri artırabilir. Bunlar arasında safra kesesi taşlarının oluşumuna neden olan safra asitlerinin daha yoğun bir şekilde üretilmesi, safra kesesi kontraksiyonlarının sıklığının artması ve safra kesesi boşalmasının yavaşlaması yer alır.

Obezite Ameliyatı Sonrası Safra Kesemde Taş Oluşursa Nasıl Bir Yol İzlenmektedir?

Ameliyat sonrası rutin takiplerde her hangi bir klinik belirti yoksa 1. yılın sonunda Üst Batın US tetkikiyle kontrol yapılır. Taş tespit edilen kişilerde her hangi bir semptom yoksa acil ameliyata gerek yoktur. Ancak safra kesesi taşlarının her zaman safra kesesi iltihabı ve safra kanalı tıkanıklığına bağlı tıkanma sarılığı yapma riski bulunduğundan uygun bir zamanda ameliyat olması önerisinde bulunulur.

Safra Kesesi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Ameliyat laparoskopik veya robotik cerrahi kullanılarak gerçekleştirilir. Hastanede yatış süresi 1 gündür ve hasta 3-5 gün içerisinde güncel aktivitelerine dönerek çalışmaya başlayabilir.

25+YILLIK DENEYİM OBEZİTE VE METABOLİK CERRAHİ