Akademik Kariyeri

 • 1989 Kars’ın Sarıkamış ilçesinde doğdu.
 • 2007 yılı Edirne Anadolu Öğretmen Lisesi’nden mezun oldu.
 • 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.
 • 2015-2020 yılları arasında Bezmialem Vakıf üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda Genel Cerrahi asistanlık eğitimini tamamladı.
 • 2020 yılında uzmanlık tezi olan ‘Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Ameliyatında Stapler Hattı Güçlendirme Tekniklerinin Postoperatif Erken Dönem Sonuçları ve Gastrointestinal Semptomlar Üzerine Etkisi’ ile Genel Cerrahi Uzmanı oldu.
 • 2020-2021 yılların arasında Ağrı’nın Patnos İlçe Devlet Hastanesi’nde devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında çalıştı.
 • 2022 yılından itibaren Memorial Şişli Hastanesi Genel Cerrahisi Kliniğinde ve Obezite Cerrahi Merkezi’nde Prof. Dr. Halil Coşkun ile birlikte çalışmalarına devam etmektedir.

Mesleki Eğitimleri ve Sertifikaları

 • Stapler Eğitimi ve Kullanımı Kursu, Türk Cerrahi Derneği, 2017
 • Acil Endoskopik – Laparoskopik Sütur ve Anastomoz Teknikleri Kursu, 12.Ulusal Acil ve Travma Cerrahi Kongresi, 2019
 • Laparoskopik Kolorektal Cerrahi Kursu – Canlı Hayvan Uygulamalı, Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği, 2019
 • Robotik Cerrahi Kursu, Türk Kolon ve Rektum Cerrahi Derneği, 2021
 • Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik Sertifikası, Türk Cerrahi Derneği, 2021

Bilimsel Makaleleri

 • Comparison of surgical techniques and results for emergency or elective femoral hernia repair., Kunduz E, Sormaz İC, Yapalak Y, Bektaşoğlu HK, Gök AFK. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2019;25:611-615.
 • Are routine intraoperative and postoperative leakage tests needed in bariatric surgery? . Yardımcı, E. & Yapalak, Y., Archives of Clinical and Experimental Medicine , 2020; 5 (1) , 21-24. DOI: 10.25000/acem.654279
 • Hemodynamic Instability during Thyroidectomy in Graves’ Disease, Acar S., Ercetin C., Sahbaz N.A., Tutal F., Yapalak Y., Cosan F. & Erbil Y., Journal of Investigative Surgery, 2021; DOI: 10.1080/08941939.2021.1914785
 • `A comparison of sleeve gastrectomy and gastric bypass surgery methods in elderly obese patients (Age≥60)’, Iskurt Y., Ayan F., Yapalak Y., Coşkun H., Yardimci E., 7th National and 6th Mediterranean Congress for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders & 2nd Bariatric and Metabolic Dietitians Congress October 2021
 • `The results of the bariatric surgery operations in obese adolescents’, Yapalak Y., Ayan F.,Iskurt Y., Coşkun H., Yardimci E., 7th National and 6th Mediterranean Congress for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders & 2nd Bariatric and Metabolic Dietitians Congress October 2021
 • The Effects of the Staple Line Reinforcement Procedures on Gastrointestinal Symptoms and Its Early Results in Sleeve Gastrectomy, Yunus Yapalak, Samet Yigman, Ceren Gonultas, Halil Coskun, and Erkan Yardimci, Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Technique, 24 Aug 2022

Mesleki Dernek Üyelikleri

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Cerrahi Derneği
 • Türk Obezite Cerrahisi Vakfı
 • Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
 • Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
 • Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği

25+YILLIK DENEYİM OBEZİTE VE METABOLİK CERRAHİ