Reflü Nedir?

Reflü hastalığı mide asiti, safra ve mukustan oluşan salgılarının yemek borusu veya ağıza kadar yer değiştirmesidir. Reflü şikayeti genellikle, ağıza kadar gelen acı tat ve yiyecek hissi ile kendini göstermektedir.

Reflü Semptomları Nelerdir?

Reflü hastalığının klinik yansıması bir çok şekilde olabilmektedir. Aşağıdaki tabloda oluşabilecek semptomlar detaylıca açıklanmıştır. Obezite ameliyatı sonrası bu tarz şikayetleriniz varsa mutlaka hekiminiz ile irtibata geçmenizi öneririz.

Obezite ve Reflü Arasındaki İlişki Nedir?

Yapılan çalışmalar göstermektedir ki, VKİ değeri 30 kg/m2 nin üzerinde bulunan kişilerde reflü hastalığı riski 2.5 kat daha yüksektir. VKİ değeri yükseldikçe bu risk daha da artmaktadır. Diğer taraftan obez kişilerde diyetle veya ameliyatla gerçekleşen kilo kaybının reflü hastalığı riskini azalttığı bilinmektedir.

Tüp Mide Sonrası Reflü Oluşum Riski Nedir?

Tüp Mide ameliyatında mide bir tüp haline getirildiğinden, yanlış beslenme sonrası reflü riskinde bir miktar artış olabilir. Diğer taraftan ameliyat olan kişiler çok yüksek VKİ değerleri bulunduğundan, kilo kaybı sonrası reflü riskinde ciddi bir azalmada meydana gelebilir.

Tüp Mide ameliyatı geçirecek kişilerde ameliyat öncesi Endoskopik kontrol çok önemlidir. Eğer endoskopik olarak ciddi reflü görüntüleri mevcutsa ve alınan biyopisilerde patolojik değişim tespit edilirse o zaman hastanın Roux en Y Gastrik Bypass ameliyatı olması önerilebilir.

Endoskopik kontrolde normal olarak değerlendirilen kişilerin, ameliyat öncesi reflü şikayetleri varsa, büyük ihtimalle bu durum obeziteye bağlıdır ve Tüp Mide ameliyatı sonrası kilo kaybı ile gerileyecektir.

Mini Gastrik Bypass Sonrası Reflü Oluşum Riski Nedir?

Mini Gastrik Bypass ameliyatı teknik olarak tek anastomozlu (bağlantılı) bir cerrahi işlem olduğundan, gıda ve safra bu bağlantı yerinde birleşerek alt barsaklara geçmektedir. Bu durum bazen çok düşük oranlarda (%5) safra reflüsüne neden olabilir. Bu tarz şikayetler genellikle ilaç tedavisi ile düzeltilebilir. Reflü şikayeti devam eden ve ciddi rahatsızlık duyan hastalarda ise ikinci bir cerrahi girişim ile bu şikayetler ortadan kaldırılabilir.

Obezite Ameliyatı Sonrası Oluşan Reflünün Cerrahi Tedavisi Nedir?

Tüp Mide ameliyatı sonrası mide de meydana gelen darlık veya midenin kendi üzerinde dönmesi (rotasyonu) ciddi reflü şikayetlerine neden olabilir. Böyle bir durumda hasta için en iyi tedavi yöntemi ikincil bir girişim (revizyon cerrahisi) ile Roux en Y Gastrik Bypass ameliyatına dönülmesidir.

25+YILLIK DENEYİM OBEZİTE VE METABOLİK CERRAHİ