Yatak Odasındaki Televizyon Çocuğu Obez Yapıyor!

İngiliz araştırmacıların çalışması, yatak odasında televizyon izleyen çocukların obezite açısından risk altında olduğunu gösterdi. Çalışmaya göre, yatak odasında tv bulunan kızların, yatak odasında tv bulunmayanlara kıyasla fazla kilolu olma riski % 30, erkeklerin ise % 20 fazla.

Yatak odasında televizyon bulunan çocukların, gelecekte aşırı kilolu olma ihtimali yüksek. Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Halil Coşkun, University College London (UCL) tarafından yapılan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

Çocuklar ya da ergenler, yatak odasında tv izlerken atıştırmalık yiyor olabilirler. Yetişkin programları izlerken önemsiz yiyecek reklamlarına maruz kalabilirler ve yeterli uyumayabilirler. Tüm bu belirtilen maddeler kilo almayla bağıntılıdır.

Araştırmacılar, 2000/2001 doğumlu 12 binden fazla çocuğa ilişkin veriyi taradı. Bu veriler, tv’nin çocuk gelişimi ve çocukların yetişkinliğe geçişi üzerine olan etkileri incelemek üzere kurulan İngiliz Kohort çalışmasından alındı. 7 – 11 yaşları arasındaki veriler araştırıldı. Çocukların yarısından çoğunun yatak odasında bir tv vardı.

ERKEKLER YÜZDE 20 DAHA YÜKSEK

Yedi yaşında yatak odasında tv bulunan kızların, yatak odasında tv bulunmayanlara kıyasla, 11 yaşlarında fazla kilolu olma riskinin yaklaşık yüzde 30 daha yüksek olduğu keşfedildi. Erkeklerin fazla kilolu olma ihtimali ise yüzde 20 daha yüksekti.

 

Ailelerden alınan bilgilere göre, kız çocuklarının yatak odalarında geçirdikleri süre arttıkça obezite riskinin de arttığı bulunmuştur. Fakat aileler erkek çocukları için böyle bir kanıda bulunmamıştır. Ayrıca yine ailelerden alınan bilgilere göre bilgisayar başında oyun oynayarak geçirilen sürenin, kilo alımıyla bir ilgisi yoktu.

İngiltere’de çocuklukta şişmanlık önemli bir halk sağlığı problemidir. İngiltere’de, 11 yaşındaki çocukların yaklaşık üçte biri kilolu ve beşte biri obezdir. Çalışmalar, genç bir çocukken yatak odasında tvye sahip olmakla, birkaç yıl sonra kilolu olmak arasında açık bir bağlantı olduğunu gösteriyor.

Gelecekte, çocukluk dönemi obezite önleme stratejileri yapılırken, çocukların yatak odalarındaki tvlere erişimi obezite için bir risk faktörü olarak düşünülmelidir.

YEDİ YAŞINDAN BERİ YATAK ODASINDA BİR TV VARSA…

Bu çalışma, Uluslararası Obezite Dergisi’nde de yayınlandı. Bu çalışmanın en güçlü yanlarından birisi çok sayıdaki çocuğu kapsamasının yanı sıra, çocukların sadece vücut ağırlıkları ve boylarının değil aynı zamanda vücut yağ ve kas oranlarının da ölçülmesidir.

Araştırmacılar aynı zamanda üç yaşındayken de çocukların boyları ve kiloları hakkında bilgi topladılar. Böylece çocukların tv izlemeye başlamadan önce hali hazırda kilolu olup olmadıkları hakkında bilgi sahibiydiler.

Araştırmadan da anlaşılacağı üzere, bu karmaşık bağlantıyı tam olarak anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor, ancak bu çok büyük ve ulusal düzeyde örnekleri kapsayan yüksek kaliteli bir araştırmadır ve bu da burada gösterilen bağlantıların gerçek olduğunu düşünmek için oldukça güçlü bir temel sağlıyor.

Yedi yaşından beri yatak odasında bir tvye sahip olmanın, çocuklukta önceki ağırlığa bakılmaksızın, dört yıl sonra çocuğun kilolu olma riskini artırıyor. Bu nedenle, bulguların çok ciddiye alınması gerekir.”

Kaynak: NTV

Leave a reply