Metabolik Cerrahi Nedir?

Tüm obezite ameliyatları aynı zamanda metabolik cerrahi ameliyatlarıdır. Çünkü obezite ameliyatları, obezite sorununu çözerken, aynı zamanda kişide obezite nedeniyle var olan tip 2 diyabet (şeker hastalığı), yüksek tansiyon, karaciğer yağlanması vd hastalıkların gerilemesini de sağlamaktadır. Metabolik sendrom olarak adlandırdığımız bu hastalıkların düzelmesi nedeniyle Metabolik Cerrahi olarak adlandırılmaktadır.

Diyabet Cerrahisi (Şeker Ameliyatı) Nedir?

Dünyada bilimsel olarak bu adla adlandırılan bir ameliyat tipi yoktur. Metabolik hastalıklar içerisinde en yaygın olarak görülen tip 2 diyabet hastalığı olduğundan, metabolik cerrahi sonrası en çok düzelme de şeker hastalığında görülmektedir. Halk arasında bu nedenle Diyabet Cerrahisi (Şeker Ameliyatı) olarak adlandırılma yaygın olarak kullanılmaktadır.

STAMPADE Çalışması Nedir?

Cleveland Clinic tarafından yapılan bu çalışmada Tip 2 Diyabeti bulunan obez hastalarda (VKİ>30 kg/m2), ilaç tedavisi ve bariatrik cerrahi geçiren hastalar karşılaştırılmıştır. Sonucunda bariatrik ameliyat geçiren hastalarda diyabette düzelme, HbA1c (üç aylık kan şekeri düzeyi) normalleşmesi daha etkin bulunmuştur.

Bariatrik cerrahi olarak hastalara Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide) ve Gastrik Bypass ameliyatı uygulanmıştır. Her iki ameliyat sonrası diyabetteki düzelme benzer düzeylerde olsa da, Gastrik Bypass’ın bir parça daha etkin olduğu görülmektedir.

Düşük Kiloda Metabolik Cerrahi Olabilir miyim?

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, VKİ 30 – 35 kg/m2 olan ağır tip 2 diyabeti bulunan ve ilaç tedavisine yeterli yanıt vermeyen hastalarda metabolik cerrahinin uygulanabileceğini bildirmektedir. Ancak VKİ 30 kg/m2 altında bulunan tip 2 diyabet hastalarında henüz cerrahi tedavi uluslararası kurullar tarafından önerilmemektedir.

Tip2 Diyabetili Hastalarda Güncel Ameliyat Kriterleri Nedir?

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Obezite ve Metabolik Cerrahi Klinik Protokolü (Ankara 2021) yayımlanmıştır. Buna göre hasta seçiminde yasal olarak aşağıdaki protokol uygulanmaktadır.

* Obezite ve Metabolik Cerrahi Klinik Protokolü. Araştırma, Geliştirme ve Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Dairesi Başkanlığı. T.C Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ankara, 2021.

aşağıdaki görsel tasarlanacaktır.

25+YILLIK DENEYİM OBEZİTE VE METABOLİK CERRAHİ