Obezite Nedir?

En basit tanımıyla obezite, yani halk arasındaki ismiyle şişmanlık, vücutta fazla miktarda yağın depolanması demektir. İnsanların çoğu obeziteyi fiziksel bir sorun olarak görmektedir. Oysa obezite, fiziksel sorunun ötesindedir; bir hastalıktır. Dünya nüfusunun üçte biri obez insanlardan oluşmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de “hastalık” olarak tanımladığı obeziteyle ilgili şu bilgilere dikkat çekmektedir: “2000 yılı itibarıyla dünyada tanı konulan obez yetişkin sayısı 300 milyonun üzerindedir. Kadınların erkeklere göre obezite oranları daha yüksektir. Obezite hem kadınlarda hem de erkeklerde diyabet, kardiyovasküler hastalık, hipertansiyon, felç ve belirli kanser türleri için büyük bir risk oluşturmaktadır. Sağlığa yansıyan olumsuz sonuçları, erken ölüm riskinin artmasından, genel yaşam kalitesini düşüren ciddi kronik risklere kadar uzanmaktadır.”

Obezite hastaları, toplum tarafından “gerçekten istese kilo verebilir” şeklinde damgalanabilmektedir. Dolayısıyla, toplumsal bilinç oluşturabilmek için obezitenin “irade yetersizliği” değil bir hastalık olduğunu önemle vurgulamak gerekmektedir.

Vücut Kütle İndeksi (VKİ) Hesaplayıcı

25+YILLIK DENEYİM OBEZİTE VE METABOLİK CERRAHİ