Tüp Mide Ameliyatında Yüksek Başarı

Prof. Dr. Halil Coşkun ilk 1000 vakalık Tüp Mide Ameliyatı serisinin başarılı sonuçlarını dünyanın en prestijli dergilerinden bir tanesi olan Surgical Endoscopy de yayımladı. Çalışmanın detayları aşağıdadır; (Orijinal ve Türkçe)

1000 Laparoskopik Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide) Olgusunda Kullanılan Doku Yapıştırıcısının Etkileri ve Sonuçları.

Prof. Dr. Halil Coskun & Dr. Erkan Yardımcı

Başvuru Tarihi: 21 Mayıs 2016/Kabul Ediliş Tarihi: 23 Ağustos 2016 Springer Science+Business Media New York 2016

AMAÇ: Morbid obez hastalarda Laparoskopik Sleeve Gastrektomi (LSG – Tüp Mide) sonrası endişe duyulan ve korkulan komplikasyonlar stapler hattından olan kaçaklar ve kanamalardır. Bu çalışmanın amacı; standart olarak yapılan LSG ameliyatında fibrin yapıştırıcı kullanımının klinik bulgularını ortaya koymaktır.

YÖNTEM: Fibrin yapıştırıcı kullanılarak yapılan standart LSG ameliyatı geçirmiş morbid obez hastalar çalışmaya dahil edildi. Demografik değişkenler (yaş, cinsiyet, vücut kütle indeksi (kg/m2) ve ek hastalıklar), hastaneye tekrar başvuru oranı, kanama, kaçak, rotasyon ve darlık gibi ameliyat sonrası erken dönem komplikasyonlar, takip süresi içinde değerlendirildi.

BULGULAR: Ortalama yaşı 42.6±13.6 olan toplam 1.000 hastaya (586 kadın (X.6)) LSG uygulandı. Tüm ameliyatlarda fibrin yapıştırıcı kullanıldı. 186 hastanın (_.6) daha önce geçirilmiş karın ameliyatı mevcut idi. Ortalama ameliyat süresi 72±19 dakika ve ortalama hastanede yatış süresi 3.2±1.1 gün idi. Sadece 3 hastada (%0.3) kanama görüldü. Kaçak, rotasyon ve darlık hiçbir hastada gözlenmedi. Hastaneye tekrar başvuru oranı %0.5 idi. Mortalite (ölüm) izlenmedi.

TARTIŞMA: Bu retrospektif çalışma bariatrik cerrahların LSG ameliyatında ameliyat sonrası komplikasyonları azaltmak için standart ameliyat tekniği uygulamaları gerektiğini göstermektedir. Fibrin yapıştırıcı stapler hattını güçlendirmek için güvenilir ve yararlı bir araçtır ve LSG de oluşabilecek potansiyel rotasyonları (dönmeleri) önleyebilir.

PUBMED LİNKİ

25+YILLIK DENEYİM OBEZİTE VE METABOLİK CERRAHİ